Домаћинства у Милановцу

Стојан Давидовић, Драгомир Крунић, Петар Крунић, Ђуро Крунић и Лука Крунић су као часну патриотску обавезу преузели на себе и сачинили попис свих мјештана, односно породица и њихових чланова, који је све до масовног прогона у октобру 1995. године живјели и радили у свом родном Босанском Милановцу:

Ћургуз (Милоша) Урош, Ћургуз Мара, Ћургуз Далибор, Ћургуз Ранка, Ћургуз Васо, Ћургуз Рада и Ћургуз Милош,
Ћургуз Грозда, Ћургуз Мирко, Ћургуз Бошко, Ћургуз Душан,
Милиновић Светко „Сеја“, Милановић Стана, Милановић Миле, Милановић Ранко и двоје малољетне дјеце,
Милиновић Петра, Милиновић Боја, Милиновић Милка, Милиновић Никола,
Милиновић Бранко, Милиновић Винка,
Давидовић Ђука,
Давидовић Славко, Давидовић Грозда, Давидовић Микан, Давидовић Миле,
Давидовић Мирко, Давидовић Милан, Давидовић Илија, Давидовић Милена, Давидовић Данка,
Давидовић Раде, Давидовић Гага, Давидовић Ђуро,
Димић (Раде) Никола, Димић Јованка, Димић Драган,
Димић Урош, Димић Милка, Димић Невенка,
Димић Радивоје, Димић Стоја

Породица 5 браће Дошеновић: Ђуран, Јован, Миле, Ратко, Лазар
1. Дошеновић (Милојевић) Петра, Дошеновић (Ђуран) Милка, Дошеновић (Ђуран) Ђуја, Дошеновић (Ђуран) Радојка, Дошеновић (Ђуран) Стана, Дошеновић (Ђуран) Славко, Дошеновић (Жутић) Јованка, Дошеновић (Славко) Ранко, Дошеновић (Тодоровић) Роса, Дошеновић (Ранко) Светозар, Дошеновић (Ранко) Славко, Дошеновић (Ранко) Милан, Дошеновић (Славко) Стојанка, Дошеновић (Славко) Радојка, Дошеновић (Славко) Ђуран, Дошеновић (Шево) Ковиљка, Дошеновић (Ђуран) Даниел, Дошеновић (Ђуран) Дејан, Дошеновић (Славко) Слободан, Дошеновић (Радић) Биљана, Дошеновић (Слободан) Јована, Дошеновић (Ђуран) Милан, Дошеновић (Корица) Боја, Дошеновић (Милан) Бранко
2. Дошеновић (Савановић) Милка, Дошеновић (Јован) Смиља, Дошеновић (Јован) Јованка, Дошеновић (Јован) Драго, Дошеновић (Бореновић) Дара, Дошеновић (Драго) Дарко, Дошеновић (Драго) Љиља
3. Дошеновић (Миле) Здравко, Дошеновић (Савановић) Зорка, Дошеновић (Здравко) Пепо, Дошеновић (Здравко) Ковиљка, Дошеновић (Здравко) Душанка, Дошеновић (Здравко) Невенка, Дошеновић (Здравко) Милена, Дошеновић (Миле) Триво, Дошеновић (Новаковић) Сава, Дошеновић (Триво) Миле, Дошеновић (Триво) Сњежана
4. Дошеновић (Миљевић) Деса, Дошеновић (Ратко) Љуба, Дошеновић (Ратко) Ружа, Дошеновић (Ратко) Мирко, Дошеновић (Ратко) Ранко, Дошеновић (Ратко) Бранко, Дошеновић (Ратко) Рајко
5. Дошеновић (Илић) Петра, Дошеновић (Лазар) Милева, Дошеновић (Лазар) Ратка, Дошеновић (Лазар) Вида

Милиновић Глишо, Милиновић Миле, Милиновић Милка, Милиновић Слађана,
Ђурђевић Раде, Ђурђевић Роса, Ђурђевић Перо, Ђурђевић Миле,
Корица Милан – четник, Корица Саво,
Ђурђевић Јово, Ђурђевић Милка, Ђурђевић Стана, Ђурђевић Мића – Милан, Ђурђевић Јованка,
Ђурђевић Мирко, Ђурђевић Драгица, Ђурђевић Душко, Ђурђевић Милица,
Ђурђевић Милица, супруга покојног Живка, Ђурђевић Драго, Ђурђевић Радојка, Ђурђевић Дарко,Ђурђевић Далиборка,
Ковачевић Јово, Ковачевић Милка, Ковачевић Борислав, Ковачевић Миле, Ковачевић Гордана,
Ковачевић Милан, Ковачевић Даница, Ковачевић Никола, Ковачевић Љиљана,
Давидовић Стана.
Ђурђевић Даница, Ђурђевић Миле,
Кондић Стево, Кондић Љуба, Кондић Милан, Кондић Драго,
Ђурђевић Стево, Ђурђевић Јованка, Ђурђевић Ђуро, Ђурђевић Перо, Ђурђевић Бране,
Давидовић Драган, Давидовић Ђуја, Давидовић Дубравко, Давидовић Раде,
Ступар Јово, Ступар Ружа, Ступар Васо, Ступар Миле, и
Ступар Милан, Ступар Стана, Ступар Раде, Ступар Нада.
Крунић (Јове) Ђуро, Крунић (Јове) Милош, Крунић (Ђуре) Вељко, Крунић (Ђуре) Зора, Крунић (Илије) Миланко, Крунић (Илије) Вида, Крунић (Миланка) Мирко, Крунић (Милана) Јока, Крунић (Мирка) Миланко, Крунић (Реље) Милош, Крунић (Реље) Мика, Крунић (Милоша) Драго, Крунић (Милоша) Гордана, Крунић (Савана) Мићо, Крунић (Савана) Перса, Крунић (Миће) Саван, Крунић (Миће) Гојко, Крунић (Миће) Стана, Крунић (Миће) Милан, Крунић (Гојка) Раде, Крунић (Раде) Петар, Крунић (Петра) Лука, Крунић (Петра) Слободан, Крунић (Петра) Миле, Крунић (Петра) Борка, Крунић (Луке) Драго, Крунић (Луке) Бранкица, Крунић (Лако) Милош, Крунић (Милана) Горан, Крунић (Милана) Зоран, Крунић (Милоша) Стака, Крунић (Лазара) Славко, Крунић (Лаке) Петра, Крунић (Милана) Милева, Крунић (Славка) Ружица, Крунић (Ђуре) Милован, Крунић (Ћуре) Љубица, Крунић (Ђуре) Виолета и Крунић (Ћуре) Мирјана,
Милиновић (Обрад) Душан, Милиновић (Обрад) Ћуја, Милиновић (Душана) Бранко, Милиновић (Душана) Ранко, Милиновић (Милоша) Славко, Милиновић (Милоша) Милка, Милиновић (Славко) Дарко, Милиновић (Славко) Милош, Милиновић (Славко) Сава, Милиновић (Митар) Млађен, Милиновић (Митар) Петра, Милиновић (Млађена) Мирко, Милиновић (Млађена) Никола и Милиновић (Млађена) Мира,
Радошевић Милан и Радошевић Мика,
Савановић (Милоша) Славко, Савановић (Милоша) Здравко, Савановић (Драгана) Миле, Савановић (Драгана) Триво, Савановић (Драгана) Тодор, Савановић (Драгана) Мићо, Савановић (Пере) Бранко, Савановић (Пере) Јованка, Савановић (Бранка) Милан, Савановић (Бранка) Борка,
Јојић (Душана) Славко, Јојић (Душана) Борка, Јојић (Славка) Мићо, Јојић Обрад, Јојић Цвијета, Јојић (Обрада) Ђуро и Јојић (Обрада) Боро,
Ступар (Микајла) Лазо, Ступар (Микајла) Ковиљка. Ступар (Лазе) Јово, Ступар (Лазе) Мира и Ступар (Јове) Лазар,
Марчета Раде, Марчета Ковиљка, Марчета (Раде) Мирослав, Марчета (Раде) Мирко, Марчета Јово, Марчета Зорка, Марчета (Јове) Смиља и Марчета (Јове) Милка,
Корица (Милош) Славко, Корица (Милош) Мика, Корица (Милош) Роса и Корица (Милана) Свето,
Ступар (Милана) Јово, Ступар (Јове) Ружа, Ступар (Јове) Васо и Ступар (Јове) Лазар,
Веселиновић (Јове) Милош, Веселиновић (Јове) Михољка, Веселиновић (Милоша) Милка, Веселиновић (Милоша) Јово, Веселиновић (Милоша) Миле, Веселиновић (Милан) Стојан, Веселиновић (Стојана) Милка, Веселиновић (Стојана) Борка, Веселиновић (Стојана) Милан, Веселиновић (Стојана) Милош, Веселиновић (Стојана) Сава, Веселиновић Симо, Веселиновић Боса, Веселиновић (Симе) Милан, Веселиновић (Симе) Ранко, Веселиновић (Симе) Бранко, Веселиновић (Симе) Славко, Веселиновић (Симе) Јока, Веселиновић (Симе) Мирко, Веселиновић (Симе) Сава, Веселиновић (Мирка) Драго, Веселиновић Вукашин, Веселиновић Јованка, Веселиновић (Вукашина) Славко, Веселиновић (Вукашина) Свето, Веселиновић (Вукашина) Драгица, Веселиновић (Вукашина) Милош, Веселиновић Драгоја, Веселиновић Вида, Веселиновић (Драгоје) Милка, Веселиновић (Илије) Петар, Веселиновић (Петра) Раде, Веселиновић (Петра) Милован, Веселиновић (Жарка) Стојан, Веселиновић (Жарка) Борка, Веселиновић (Стојан) Рада, Веселиновић (Стојан) Бранка, Веселиновић (Стојан) Раде, Веселиновић (Саван) Никола, Веселиновић (Саван) Милан, Веселиновић (Саван) Илија и Веселиновић (Саван) Пеђа,
Милојевић (Јове) Драгоја, Милојевић (Јове) Доста, Милојевић (Јове) Милош, Милојевић (Јове) Ружица, Милојевић (Јове) Петар и Милојевић (Јове) Сњежана,
Ковачевић Драган, Ковачевић Марија, Ковачевић (Мирка) Мићо, Ковачевић (Мирка) Душанка, Ковачевић (Мирка) Раде, Ковачевић (Ратка) Ружица и Ковачевић (Мирка) Никола,
Дошеновић (Ћуре) Славко, Дошеновић (Славка) Ранко, Дошеновић (Славка) Ћуро, Дошеновић (Миле) Здравко, Дошеновић (Миле) Зорка и Дошеновић (Миле) Триво.

Наравно, овај као и други спискови није коначан већ подлијеже ревизији, односно допуни пошто је попис сачињен на основу сјећања Милановчана: Стојана Давидовића, Драгомира - Драге Крунића, Петра Давидовића, Ђуре Крунића и Луке Крунића и то двије деценије послије масовног егзодуса њихових комшија.

 

Преузето из књиге аутора Радован Јовић: На Шушњару ветар Шумарица - Срби Санског Моста на искушењу времена (Стр. 228-254)

Издавач: УГ "Слово" Бања Лука, 2017.