Domaćinstva u Milanovcu

Stojan Davidović, Dragomir Krunić, Petar Krunić, Đuro Krunić i Luka Krunić su kao časnu patriotsku obavezu preuzeli na sebe i sačinili popis svih mještana, odnosno porodica i njihovih članova, koji je sve do masovnog progona u oktobru 1995. godine živjeli i radili u svom rodnom Bosanskom Milanovcu:

Ćurguz (Miloša) Uroš, Ćurguz Mara, Ćurguz Dalibor, Ćurguz Ranka, Ćurguz Vaso, Ćurguz Rada i Ćurguz Miloš,
Ćurguz Grozda, Ćurguz Mirko, Ćurguz Boško, Ćurguz Dušan,
Milinović Svetko „Seja“, Milanović Stana, Milanović Mile, Milanović Ranko i dvoje maloljetne djece,
Milinović Petra, Milinović Boja, Milinović Milka, Milinović Nikola,
Milinović Branko, Milinović Vinka,
Davidović Đuka,
Davidović Slavko, Davidović Grozda, Davidović Mikan, Davidović Mile,
Davidović Mirko, Davidović Milan, Davidović Ilija, Davidović Milena, Davidović Danka,
Davidović Rade, Davidović Gaga, Davidović Đuro,
Dimić (Rade) Nikola, Dimić Jovanka, Dimić Dragan,
Dimić Uroš, Dimić Milka, Dimić Nevenka,
Dimić Radivoje, Dimić Stoja

Porodica 5 braće Došenović: Đuran, Jovan, Mile, Ratko, Lazar
1. Došenović (Milojević) Petra, Došenović (Đuran) Milka, Došenović (Đuran) Đuja, Došenović (Đuran) Radojka, Došenović (Đuran) Stana, Došenović (Đuran) Slavko, Došenović (Žutić) Jovanka, Došenović (Slavko) Ranko, Došenović (Todorović) Rosa, Došenović (Ranko) Svetozar, Došenović (Ranko) Slavko, Došenović (Ranko) Milan, Došenović (Slavko) Stojanka, Došenović (Slavko) Radojka, Došenović (Slavko) Đuran, Došenović (Ševo) Koviljka, Došenović (Đuran) Daniel, Došenović (Đuran) Dejan, Došenović (Slavko) Slobodan, Došenović (Radić) Biljana, Došenović (Slobodan) Jovana, Došenović (Đuran) Milan, Došenović (Korica) Boja, Došenović (Milan) Branko
2. Došenović (Savanović) Milka, Došenović (Jovan) Smilja, Došenović (Jovan) Jovanka, Došenović (Jovan) Drago, Došenović (Borenović) Dara, Došenović (Drago) Darko, Došenović (Drago) Ljilja
3. Došenović (Mile) Zdravko, Došenović (Savanović) Zorka, Došenović (Zdravko) Pepo, Došenović (Zdravko) Koviljka, Došenović (Zdravko) Dušanka, Došenović (Zdravko) Nevenka, Došenović (Zdravko) Milena, Došenović (Mile) Trivo, Došenović (Novaković) Sava, Došenović (Trivo) Mile, Došenović (Trivo) Snježana
4. Došenović (Miljević) Desa, Došenović (Ratko) Ljuba, Došenović (Ratko) Ruža, Došenović (Ratko) Mirko, Došenović (Ratko) Ranko, Došenović (Ratko) Branko, Došenović (Ratko) Rajko
5. Došenović (Ilić) Petra, Došenović (Lazar) Mileva, Došenović (Lazar) Ratka, Došenović (Lazar) Vida

Milinović Glišo, Milinović Mile, Milinović Milka, Milinović Slađana,
Đurđević Rade, Đurđević Rosa, Đurđević Pero, Đurđević Mile,
Korica Milan – četnik, Korica Savo,
Đurđević Jovo, Đurđević Milka, Đurđević Stana, Đurđević Mića – Milan, Đurđević Jovanka,
Đurđević Mirko, Đurđević Dragica, Đurđević Duško, Đurđević Milica,
Đurđević Milica, supruga pokojnog Živka, Đurđević Drago, Đurđević Radojka, Đurđević Darko,Đurđević Daliborka,
Kovačević Jovo, Kovačević Milka, Kovačević Borislav, Kovačević Mile, Kovačević Gordana,
Kovačević Milan, Kovačević Danica, Kovačević Nikola, Kovačević Ljiljana,
Davidović Stana.
Đurđević Danica, Đurđević Mile,
Kondić Stevo, Kondić Ljuba, Kondić Milan, Kondić Drago,
Đurđević Stevo, Đurđević Jovanka, Đurđević Đuro, Đurđević Pero, Đurđević Brane,
Davidović Dragan, Davidović Đuja, Davidović Dubravko, Davidović Rade,
Stupar Jovo, Stupar Ruža, Stupar Vaso, Stupar Mile, i
Stupar Milan, Stupar Stana, Stupar Rade, Stupar Nada.
Krunić (Jove) Đuro, Krunić (Jove) Miloš, Krunić (Đure) Veljko, Krunić (Đure) Zora, Krunić (Ilije) Milanko, Krunić (Ilije) Vida, Krunić (Milanka) Mirko, Krunić (Milana) Joka, Krunić (Mirka) Milanko, Krunić (Relje) Miloš, Krunić (Relje) Mika, Krunić (Miloša) Drago, Krunić (Miloša) Gordana, Krunić (Savana) Mićo, Krunić (Savana) Persa, Krunić (Miće) Savan, Krunić (Miće) Gojko, Krunić (Miće) Stana, Krunić (Miće) Milan, Krunić (Gojka) Rade, Krunić (Rade) Petar, Krunić (Petra) Luka, Krunić (Petra) Slobodan, Krunić (Petra) Mile, Krunić (Petra) Borka, Krunić (Luke) Drago, Krunić (Luke) Brankica, Krunić (Lako) Miloš, Krunić (Milana) Goran, Krunić (Milana) Zoran, Krunić (Miloša) Staka, Krunić (Lazara) Slavko, Krunić (Lake) Petra, Krunić (Milana) Mileva, Krunić (Slavka) Ružica, Krunić (Đure) Milovan, Krunić (Ćure) Ljubica, Krunić (Đure) Violeta i Krunić (Ćure) Mirjana,
Milinović (Obrad) Dušan, Milinović (Obrad) Ćuja, Milinović (Dušana) Branko, Milinović (Dušana) Ranko, Milinović (Miloša) Slavko, Milinović (Miloša) Milka, Milinović (Slavko) Darko, Milinović (Slavko) Miloš, Milinović (Slavko) Sava, Milinović (Mitar) Mlađen, Milinović (Mitar) Petra, Milinović (Mlađena) Mirko, Milinović (Mlađena) Nikola i Milinović (Mlađena) Mira,
Radošević Milan i Radošević Mika,
Savanović (Miloša) Slavko, Savanović (Miloša) Zdravko, Savanović (Dragana) Mile, Savanović (Dragana) Trivo, Savanović (Dragana) Todor, Savanović (Dragana) Mićo, Savanović (Pere) Branko, Savanović (Pere) Jovanka, Savanović (Branka) Milan, Savanović (Branka) Borka,
Jojić (Dušana) Slavko, Jojić (Dušana) Borka, Jojić (Slavka) Mićo, Jojić Obrad, Jojić Cvijeta, Jojić (Obrada) Đuro i Jojić (Obrada) Boro,
Stupar (Mikajla) Lazo, Stupar (Mikajla) Koviljka. Stupar (Laze) Jovo, Stupar (Laze) Mira i Stupar (Jove) Lazar,
Marčeta Rade, Marčeta Koviljka, Marčeta (Rade) Miroslav, Marčeta (Rade) Mirko, Marčeta Jovo, Marčeta Zorka, Marčeta (Jove) Smilja i Marčeta (Jove) Milka,
Korica (Miloš) Slavko, Korica (Miloš) Mika, Korica (Miloš) Rosa i Korica (Milana) Sveto,
Stupar (Milana) Jovo, Stupar (Jove) Ruža, Stupar (Jove) Vaso i Stupar (Jove) Lazar,
Veselinović (Jove) Miloš, Veselinović (Jove) Miholjka, Veselinović (Miloša) Milka, Veselinović (Miloša) Jovo, Veselinović (Miloša) Mile, Veselinović (Milan) Stojan, Veselinović (Stojana) Milka, Veselinović (Stojana) Borka, Veselinović (Stojana) Milan, Veselinović (Stojana) Miloš, Veselinović (Stojana) Sava, Veselinović Simo, Veselinović Bosa, Veselinović (Sime) Milan, Veselinović (Sime) Ranko, Veselinović (Sime) Branko, Veselinović (Sime) Slavko, Veselinović (Sime) Joka, Veselinović (Sime) Mirko, Veselinović (Sime) Sava, Veselinović (Mirka) Drago, Veselinović Vukašin, Veselinović Jovanka, Veselinović (Vukašina) Slavko, Veselinović (Vukašina) Sveto, Veselinović (Vukašina) Dragica, Veselinović (Vukašina) Miloš, Veselinović Dragoja, Veselinović Vida, Veselinović (Dragoje) Milka, Veselinović (Ilije) Petar, Veselinović (Petra) Rade, Veselinović (Petra) Milovan, Veselinović (Žarka) Stojan, Veselinović (Žarka) Borka, Veselinović (Stojan) Rada, Veselinović (Stojan) Branka, Veselinović (Stojan) Rade, Veselinović (Savan) Nikola, Veselinović (Savan) Milan, Veselinović (Savan) Ilija i Veselinović (Savan) Peđa,
Milojević (Jove) Dragoja, Milojević (Jove) Dosta, Milojević (Jove) Miloš, Milojević (Jove) Ružica, Milojević (Jove) Petar i Milojević (Jove) Snježana,
Kovačević Dragan, Kovačević Marija, Kovačević (Mirka) Mićo, Kovačević (Mirka) Dušanka, Kovačević (Mirka) Rade, Kovačević (Ratka) Ružica i Kovačević (Mirka) Nikola,
Došenović (Ćure) Slavko, Došenović (Slavka) Ranko, Došenović (Slavka) Ćuro, Došenović (Mile) Zdravko, Došenović (Mile) Zorka i Došenović (Mile) Trivo.

Naravno, ovaj kao i drugi spiskovi nije konačan već podliježe reviziji, odnosno dopuni pošto je popis sačinjen na osnovu sjećanja Milanovčana: Stojana Davidovića, Dragomira - Drage Krunića, Petra Davidovića, Đure Krunića i Luke Krunića i to dvije decenije poslije masovnog egzodusa njihovih komšija.

 

Preuzeto iz knjige autora Radovan Jović: Na Šušnjaru vetar Šumarica - Srbi Sanskog Mosta na iskušenju vremena (Str. 228-254)

Izdavač: UG "Slovo" Banja Luka, 2017.